Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

روزنامه‌های تهران: دورنمای روابط ایران و ترکیه

روزنامه‌های ایران در اولین روز هفته بیش از همه به دیدار محمدجواد ظریف از ترکیه پرداخته‌اند و در میان روزنامه‌های اصولگرا وطن امروز نگاهی به ماجرای انتشار فایل صوتی آیت‌الله حسینعلی منتظری انداخته است.
روزنامه‌های ایران در اولین روز هفته بیش از همه به دیدار محمدجواد ظریف از ترکیه پرداخته‌اند و در میان روزنامه‌های اصولگرا وطن امروز نگاهی به ماجرای انتشار فایل صوتی آیت‌الله حسینعلی منتظری انداخته است.