Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

روزنامه های کابل: شنبه، ۲۳ اسد

انتقادهای تند و کم پیشینه عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی از اشرف غنی رئیس جمهوری و پاسخ کاخ ریاست جمهوری به آن، موضوع اصلی گزارش‌های تحلیلی و خبری روزنامه های چاپ امروز کابل است.
انتقادهای تند و کم پیشینه عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی از اشرف غنی رئیس جمهوری و پاسخ کاخ ریاست جمهوری به آن، موضوع اصلی گزارش‌های تحلیلی و خبری روزنامه های چاپ امروز کابل است.