Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

منبج سوریه چه اهمیتی برای داعش داشت؟

نیروهای دموکراتیک سوریه می‌گویند کنترل کامل شهر منبِج در نزدیکی مرز با ترکیه را به دست آورده‌اند. گفتگو با محسن میلانی.
نیروهای دموکراتیک سوریه می‌گویند کنترل کامل شهر منبِج در نزدیکی مرز با ترکیه را به دست آورده‌اند. گفتگو با محسن میلانی.