Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

کیانوش رستمی قهرمان المپیک شد

کیانوش رستمی، وزنه بردار ایرانی توانست نخستین مدال کاروان ایران در المپیک ریو را تصاحب کند. او که در وزن ۸۵ کیلوگرم وزنه می زد توانست در مجموع با بالای سر بردن ۳۹۶ کیلوگرم در حرکات یک ضرب و دو ضرب نخستین مدال طلا را به کاروان ایران ببرد.
کیانوش رستمی، وزنه بردار ایرانی توانست نخستین مدال کاروان ایران در المپیک ریو را تصاحب کند. او که در وزن ۸۵ کیلوگرم وزنه می زد توانست در مجموع با بالای سر بردن ۳۹۶ کیلوگرم در حرکات یک ضرب و دو ضرب نخستین مدال طلا را به کاروان ایران ببرد.