Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

دستیار روحانی: حصرها برای تأمین امنیت عمومی بود و در شرایطی که تهدید وجود ندارد باید برداشته شود

الهام امین‌زاده، دستیار ویژه رئیس‌جمهور ایران در حقوق شهروندی گفته است که شورای عالی امنیت ملی “برای تأمین امنیت عمومی مردم” به حصر میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی رأی داده بود، بنابراین در شرایط تأمین این خواسته حصر باید برداشته شود.
الهام امین‌زاده، دستیار ویژه رئیس‌جمهور ایران در حقوق شهروندی گفته است که شورای عالی امنیت ملی “برای تأمین امنیت عمومی مردم” به حصر میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی رأی داده بود، بنابراین در شرایط تأمین این خواسته حصر باید برداشته شود.