Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

ریو ۲۰۱۶؛ تنیس‌باز رده ۳۴۲ جهان نخستین مدال طلای کشورش را به دست آورد

تنیس‌بازی که در در رده‌بندی جهانی در جایگاه سیصد و چهل و دوم قرار دارد٬ حالا با قهرمانی در المپیک ریو دو ژانیرو ۲۰۱۶ نه تنها به بزرگ‌ترین دستاورد زندگی ورزشی خود رسیده٬ بلکه نخستین طلای المپیک را نیز برای کشورش به ارمغان آورده است.
تنیس‌بازی که در در رده‌بندی جهانی در جایگاه سیصد و چهل و دوم قرار دارد٬ حالا با قهرمانی در المپیک ریو دو ژانیرو ۲۰۱۶ نه تنها به بزرگ‌ترین دستاورد زندگی ورزشی خود رسیده٬ بلکه نخستین طلای المپیک را نیز برای کشورش به ارمغان آورده است.