Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

سعید عبدولی برنده مدال برنز کشتی فرنگی در وزن ۷۵ کیلوگرم شد

کشتی گیر ایرانی سعید عبدولی روز یکشنبه موفق شده است حریف خود پیتر باکسی از مجارستان را پنج بر دو شکست دهد و مدال برنز المپیک ریو در وزن ۷۵ کیلوگرم کشتی فرنگی را نصیب خود و کاروان ورزشی ایران کند.
کشتی گیر ایرانی سعید عبدولی روز یکشنبه موفق شده است حریف خود پیتر باکسی از مجارستان را پنج بر دو شکست دهد و مدال برنز المپیک ریو در وزن ۷۵ کیلوگرم کشتی فرنگی را نصیب خود و کاروان ورزشی ایران کند.