Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

ضیاءالدین جاوید٬ معمار و تصویرگر ایرانی درگذشت

ضیاالدین جاوید٬ معمار و تصویرگر ایرانی در ۷۳ سالگی در تهران درگذشت. آقای جاوید چند آلبوم با شعرخوانی شاملو را طراحی کرد که می‌توان از این میان به غزلیات حافظ٬ غزلیات مولوی و شعرهای نیما اشاره کرد.
ضیاالدین جاوید٬ معمار و تصویرگر ایرانی در ۷۳ سالگی در تهران درگذشت. آقای جاوید چند آلبوم با شعرخوانی شاملو را طراحی کرد که می‌توان از این میان به غزلیات حافظ٬ غزلیات مولوی و شعرهای نیما اشاره کرد.