Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

مهاجم قطار در سوئیس و یک نفر از زخمی ها درگذشتند

پلیس سوئیس می گوید که یک زن ۳۴ ساله که در حمله ای با چاقو در یک قطار زخمی شده بود در بیمارستان درگذشته است. به گفته پلیس مهاجم که یک مرد ۲۷ ساله سوئیسی بود هم روز یکشنبه مرد. او در جریان حمله در اثر آتش‌سوزی زخمی شده بود.
پلیس سوئیس می گوید که یک زن ۳۴ ساله که در حمله ای با چاقو در یک قطار زخمی شده بود در بیمارستان درگذشته است. به گفته پلیس مهاجم که یک مرد ۲۷ ساله سوئیسی بود هم روز یکشنبه مرد. او در جریان حمله در اثر آتش‌سوزی زخمی شده بود.