Categories
سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

گزیده سخنان دکتر روحانی در اجتماع بزرگ مردم استان کهگیلویه و بویر احمد

رییس جمهوری در اجتماع بزرگ، پرشور و صمیمی مردم استان کهگیلویه و بویر احمد در شهر یاسوج
با تاکید بر اینکه ایرانیان با اتحاد، اطاعت از رهبری و حمایت از دولت به دنیا ثابت کردند که کسی قادر به تحمیل و تحریم ایران اسلامی نیست، گفت: باوجود سختی ها و فشارها با همراهی مردم قدم به قدم پیش رفته ایم و تازه ترین آمارها نشان می دهد رشد اقتصادی کشور در سه ماهه نخست امسال به 4.4 درصد رسیده است.
رییس جمهوری در اجتماع بزرگ، پرشور و صمیمی مردم استان کهگیلویه و بویر احمد در شهر یاسوج
با تاکید بر اینکه ایرانیان با اتحاد، اطاعت از رهبری و حمایت از دولت به دنیا ثابت کردند که کسی قادر به تحمیل و تحریم ایران اسلامی نیست، گفت: باوجود سختی ها و فشارها با همراهی مردم قدم به قدم پیش رفته ایم و تازه ترین آمارها نشان می دهد رشد اقتصادی کشور در سه ماهه نخست امسال به 4.4 درصد رسیده است.