Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

دسترسی آسان به پورن به روابط جنسی ضرر زده؟

یک روانشناس برجسته بریتانیایی می گوید مردان جوان با تماشای بیش از حد فیلمهای پورنوگرافیک، سلامت جنسی‌شان را به خطر می‌اندازند.
یک روانشناس برجسته بریتانیایی می گوید مردان جوان با تماشای بیش از حد فیلمهای پورنوگرافیک، سلامت جنسی‌شان را به خطر می‌اندازند.