Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

روزنامه های کابل؛ دوشنبه ۲۵ اسد

روزنامه‌های ۲۵ اسد/مرداد کابل امروز برای سومین روز پی در پی سرمقاله‌هایشان را به تنش میان رئیس جمهوری و رئیس اجرایی این کشور اختصاص دادند.
روزنامه‌های ۲۵ اسد/مرداد کابل امروز برای سومین روز پی در پی سرمقاله‌هایشان را به تنش میان رئیس جمهوری و رئیس اجرایی این کشور اختصاص دادند.