Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

شهردار نیویورک:‌ مسلمانان آماج تعصب هستند

یک روز پس از به قتل رسیدن امام یک مسجد و دستیار او در نیویورک شهردار این شهر می گوید مسلمانان “آماج تعصب هستند.” آقای دی بلازیو گفت “بسیار مهم است که برای رفع اختلافاتی که بزرگی شهر و کشور ما را به خطر انداخته تلاش کنیم.”
یک روز پس از به قتل رسیدن امام یک مسجد و دستیار او در نیویورک شهردار این شهر می گوید مسلمانان “آماج تعصب هستند.” آقای دی بلازیو گفت “بسیار مهم است که برای رفع اختلافاتی که بزرگی شهر و کشور ما را به خطر انداخته تلاش کنیم.”