Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

وزارت علوم ایران: زبان و ادبیات آذری از امسال در بعضی دانشگاه‌ها تدریس می‌شود

معاون وزیر علوم ایران از وارد شدن رشته زبان و ادبیات آذری (ترکی) به رشته های تحصیلی دانشگاهی در این کشور خبر داده و گفته است که دانشگاه های استان های ترک نشین شمال غرب ایران از مهرماه در این رشته دانشجو می پذیرند.
معاون وزیر علوم ایران از وارد شدن رشته زبان و ادبیات آذری (ترکی) به رشته های تحصیلی دانشگاهی در این کشور خبر داده و گفته است که دانشگاه های استان های ترک نشین شمال غرب ایران از مهرماه در این رشته دانشجو می پذیرند.