Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

انتقاد دیده‌بان حقوق بشر از استفاده از بمب های آتش‌زا در سوریه

سازمان دیده بان حقوق بشر آن چه را استفاده از بمب‌های آتش‌زا در حملات هوایی در مناطق تحت کنترل شورشیان در سوریه خوانده محکوم کرده است.
سازمان دیده بان حقوق بشر آن چه را استفاده از بمب‌های آتش‌زا در حملات هوایی در مناطق تحت کنترل شورشیان در سوریه خوانده محکوم کرده است.