Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

بمب‌افکن‌های روسیه از پایگاه هوایی همدان عازم ماموریت جنگی در سوریه شدند

گزارش شده که هواپیماهای نظامی روسیه با پرواز از پایگاه نیروی هوایی ایران در همدان، مواضع گروه‌های مخالف حکومت سوریه را در آن کشور بمباران کرده‌اند. پیشتر، گزارش‌هایی از استقرار هواپیماهای نظامی روسیه در ایران منتشر شده بود.
گزارش شده که هواپیماهای نظامی روسیه با پرواز از پایگاه نیروی هوایی ایران در همدان، مواضع گروه‌های مخالف حکومت سوریه را در آن کشور بمباران کرده‌اند. پیشتر، گزارش‌هایی از استقرار هواپیماهای نظامی روسیه در ایران منتشر شده بود.