Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

بمب افکن‌های روسیه از پایگاه هوایی همدان برای بمباران سوریه استفاده کردند

روسیه تأیید کرده که هواپیماهایش از پایگاه هوایی نوژه همدان، در غرب ایران، برای بمباران اهدافی در سوریه استفاده می کنند.
روسیه تأیید کرده که هواپیماهایش از پایگاه هوایی نوژه همدان، در غرب ایران، برای بمباران اهدافی در سوریه استفاده می کنند.