Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

روزنامه‌های تهران: افزایش توهین‌ها به دولت در صفحه اول

روزنامه های اصولگرای پایتخت در روز سه‌شنبه ٢٦ مرداد ١٣٩٥، همچنان در خط حمله به فرزندان آیت‌الله منتظری، مطالب تندی را منتشر کرده اند. در این میان اما حجم مطالب ورزشی و المپیکی، بیشتر از سایر موضوعات است.
روزنامه های اصولگرای پایتخت در روز سه‌شنبه ٢٦ مرداد ١٣٩٥، همچنان در خط حمله به فرزندان آیت‌الله منتظری، مطالب تندی را منتشر کرده اند. در این میان اما حجم مطالب ورزشی و المپیکی، بیشتر از سایر موضوعات است.