Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

وزیر ارشاد: از برپایی کنسرت در مشهد صرف‌نظر کردیم

وزیر ارشاد ایران، در واکنش به سخنان احمد علم‌الهدی که مخالفت برگزاری کنسرت در مشهد است، گفت: “از آنجایی که اجرای کنسرت در مشهد مخالفانی از جمله آقای علم‌الهدی دارد ما به نظر ایشان احترام گذاشته و از ادامه اجرای آنها صرف‌نظر کردیم.”
وزیر ارشاد ایران، در واکنش به سخنان احمد علم‌الهدی که مخالفت برگزاری کنسرت در مشهد است، گفت: “از آنجایی که اجرای کنسرت در مشهد مخالفانی از جمله آقای علم‌الهدی دارد ما به نظر ایشان احترام گذاشته و از ادامه اجرای آنها صرف‌نظر کردیم.”