Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

یورش پلیس ترکیه به دفاتر ۴۴ شرکت

پلیس ترکیه به دفاتر ۴۴ شرکت حمله برده و قصد دارد ۱۲۰ مدیر شرکت‌ها را دستگیر کند. رسانه‌های دولتی گزارش داده‌اند که این اقدام در چهارچوب تحقیقات در مورد کودتای نافرجام ماه گذشته صورت می‌گیرد.
پلیس ترکیه به دفاتر ۴۴ شرکت حمله برده و قصد دارد ۱۲۰ مدیر شرکت‌ها را دستگیر کند. رسانه‌های دولتی گزارش داده‌اند که این اقدام در چهارچوب تحقیقات در مورد کودتای نافرجام ماه گذشته صورت می‌گیرد.