Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

روزنامه‌های صبح تهران: پایگاه هوایی نوژه در اختیار روسیه

روزنامه‌های اصولگرایان که همواره در مورد نفوذ بیگانگان بعد از برجام، دولت را با تندترین عبارات سرزنش می‌کنند، امروز (چهارشنبه ۲۷ مرداد ۱۳۹۵)، در مورد حضور بمب‌افکن‌های روسی در پایگاه هوایی نوژه اغلب به انتشار خبر آن بسنده کرده‌اند، اما تحلیل آن را می‌توان
روزنامه‌های اصولگرایان که همواره در مورد نفوذ بیگانگان بعد از برجام، دولت را با تندترین عبارات سرزنش می‌کنند، امروز (چهارشنبه ۲۷ مرداد ۱۳۹۵)، در مورد حضور بمب‌افکن‌های روسی در پایگاه هوایی نوژه اغلب به انتشار خبر آن بسنده کرده‌اند، اما تحلیل آن را می‌توان