Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

شکار یک خرس با نیزه در کانادا خشم عمومی را برانگیخت

در پی جنجال پیرامون شکار خرسی با نیزه در استان آلبرتای کانادا توسط یک شکارچی آمریکایی، مقام ها در این استان گفته اند که قصد دارند شکار با نیزه را ممنوع کنند.
در پی جنجال پیرامون شکار خرسی با نیزه در استان آلبرتای کانادا توسط یک شکارچی آمریکایی، مقام ها در این استان گفته اند که قصد دارند شکار با نیزه را ممنوع کنند.