Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

عکس پسربچه سوری موجی از خشم به دنبال داشته است

انتشار عکسی از یک پسر بچه سوری نجات یافته از بمباران حلب، موجی از خشم و اعتراض به راه انداخته است. همزمان در حالی که سکوت جهانی در برابر وضعیت سوریه دوباره محور اعتراض‌ها شده، آمریکا می‌گوید در تلاش است به کمک روسیه در حلب آتش‌بس برقرار کند.
انتشار عکسی از یک پسر بچه سوری نجات یافته از بمباران حلب، موجی از خشم و اعتراض به راه انداخته است. همزمان در حالی که سکوت جهانی در برابر وضعیت سوریه دوباره محور اعتراض‌ها شده، آمریکا می‌گوید در تلاش است به کمک روسیه در حلب آتش‌بس برقرار کند.