Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

الگوی جدید قراردادهای نفتی ایران ‘در جلسه غیرعلنی مجلس بررسی می‌شود’

در پی انتقاداتی که از شیوه جدید وزارت نفت برای انعقاد قرارداد با شرکت‌های خارجی (IPC) به عمل آمده، گزارش شده است که این الگو در جلسه غیرعلنی مجلس با حضور وزیر نفت و تعدادی از معاونان او و “منتقدان” این الگو برگزار خواهد شد.
در پی انتقاداتی که از شیوه جدید وزارت نفت برای انعقاد قرارداد با شرکت‌های خارجی (IPC) به عمل آمده، گزارش شده است که این الگو در جلسه غیرعلنی مجلس با حضور وزیر نفت و تعدادی از معاونان او و “منتقدان” این الگو برگزار خواهد شد.