Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

انتقاد یک نهاد خیریه از طرح جمع‌آوری کودکان کار در ایران

یکی از بزرگ‌ترین انجمن‌های خیریه و حمایتی کودکان در ایران از طرح وزارت کار برای جمع آوری کودکان کار انتقاد کرده و گفته است این طرح به جای پرداختن به معضل اصلی می‌خواهد “صورت مساله” را پاک کند.
یکی از بزرگ‌ترین انجمن‌های خیریه و حمایتی کودکان در ایران از طرح وزارت کار برای جمع آوری کودکان کار انتقاد کرده و گفته است این طرح به جای پرداختن به معضل اصلی می‌خواهد “صورت مساله” را پاک کند.