Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

رئیس کمیته المپیک اروپا در ‘زندان‌ بدنام ریو’ می‌ماند

پاتریک هیکی، رئیس کمیته المپیک اروپا، که به دلیل فروش غیر قانونی بلیت بازی‌ها در برزیل دستگیر شده بود، در یکی از بدنام‌ترین زندان‌های ریو نگه داشته خواهد شد.
پاتریک هیکی، رئیس کمیته المپیک اروپا، که به دلیل فروش غیر قانونی بلیت بازی‌ها در برزیل دستگیر شده بود، در یکی از بدنام‌ترین زندان‌های ریو نگه داشته خواهد شد.