Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

سازمان ملل از پیشنهاد آتش بس ۴۸ ساعته روسیه در حلب استقبال کرد

استفان دی میستورا، نماینده سازمان ملل در امور سوریه از پیشنهاد روسیه مبنی بر توقفی ۴۸ ساعته در جنگ در حلب برای ارسال کمک استقبال کرده است. درگیری بین نیروهای دولتی و مخالفان در هفته های اخیر در شهر حلب شدت یافته است.
استفان دی میستورا، نماینده سازمان ملل در امور سوریه از پیشنهاد روسیه مبنی بر توقفی ۴۸ ساعته در جنگ در حلب برای ارسال کمک استقبال کرده است. درگیری بین نیروهای دولتی و مخالفان در هفته های اخیر در شهر حلب شدت یافته است.