Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

قهرمانی حسن یزدانی و سومین مدال طلای المپیک برای ایران

ورزشکاران ایران روز جمعه در ریو یک مدال طلا و یک مدال برنز بردند: حسن یزدانی در کشتی آزاد ۷۴ کیلوگرم به مدال طلا رسید و حسن رحیمی در وزن ۵۷ کیلوگرم این رشته مدال برنز برد. ایران به هفت مدال رسید و به رتبه ۲۴ رده‌بندی جهانی در المپیک صعود کرد.
ورزشکاران ایران روز جمعه در ریو یک مدال طلا و یک مدال برنز بردند: حسن یزدانی در کشتی آزاد ۷۴ کیلوگرم به مدال طلا رسید و حسن رحیمی در وزن ۵۷ کیلوگرم این رشته مدال برنز برد. ایران به هفت مدال رسید و به رتبه ۲۴ رده‌بندی جهانی در المپیک صعود کرد.