Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

قیمت نفت در بازار های جهانی از مرز ۵۱ دلار عبور کرد

قیمت هر بشکه نفت خام در بازار لندن از مرز ۵۱ دلار گذشته است. این در حالی است که در بازارهای مالی بحث‌ها در باره احتمال توافق کشورهای تولیدکننده نفت برای کاهش سقف تولید ادامه دارد.
قیمت هر بشکه نفت خام در بازار لندن از مرز ۵۱ دلار گذشته است. این در حالی است که در بازارهای مالی بحث‌ها در باره احتمال توافق کشورهای تولیدکننده نفت برای کاهش سقف تولید ادامه دارد.