Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

واکنش به انتشار تصاویر دردناک از قربانیان بمباران در سوریه

وزارت دفاع روسیه حمله هوایی دو روز پیش به محله ای در حلب سوریه را تکذیب کرده. حمله ای که از زیرآوار آن یک پسر بچه زخمی بیرون کشیده شد و تصویر عمران ۵ ساله بسیاری را متاثر کرد.
وزارت دفاع روسیه حمله هوایی دو روز پیش به محله ای در حلب سوریه را تکذیب کرده. حمله ای که از زیرآوار آن یک پسر بچه زخمی بیرون کشیده شد و تصویر عمران ۵ ساله بسیاری را متاثر کرد.