Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

کیمیا علیزاده اولین زن ایرانی که در المپیک مدال گرفت

بعد از حدود ۷ دهه حضور ایران در المپیک، ورزش زنان برای اولین بار صاحب یک مدال المپیک شد.
بعد از حدود ۷ دهه حضور ایران در المپیک، ورزش زنان برای اولین بار صاحب یک مدال المپیک شد.