Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

محمدرضا خاتمی، سیاستمدار اصلاح‌طلب به دادسرای اوین احضار شد

محمدرضا خاتمی، سیاستمدار اصلاح‌طلب و برادر رئیس‌جمهوری پیشین ایران به دادسرای عمومی و انقلاب تهران مستقر در زندان اوین احضار شده است. آقای خاتمی طبق قانون پنج روز برای مراجعه به دادسرای اوین فرصت دارد.
محمدرضا خاتمی، سیاستمدار اصلاح‌طلب و برادر رئیس‌جمهوری پیشین ایران به دادسرای عمومی و انقلاب تهران مستقر در زندان اوین احضار شده است. آقای خاتمی طبق قانون پنج روز برای مراجعه به دادسرای اوین فرصت دارد.