Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

هفت شنبه: از محمدرضا گلزار تا گروه کر دختران

در برنامه این هفته هفت‌شنبه علاوه بر تازه‌هایی از ادی عطار، محمدرضا گلزار و سیامک عباسی یادی شده از اردوی دانش‌آموزی رامسر که تا پیش از انقلاب، همه ساله برگزار می‌شد و در آن دانش‌آموزان ممتاز از سراسر ایران ضمن آموزش آواز، برنامه رادیویی اجرا می‌کردند
در برنامه این هفته هفت‌شنبه علاوه بر تازه‌هایی از ادی عطار، محمدرضا گلزار و سیامک عباسی یادی شده از اردوی دانش‌آموزی رامسر که تا پیش از انقلاب، همه ساله برگزار می‌شد و در آن دانش‌آموزان ممتاز از سراسر ایران ضمن آموزش آواز، برنامه رادیویی اجرا می‌کردند