Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

هیلاری کلینتون از شهادت رسمی در پرونده ایمیل‌هایش معاف شد

در آمریکا یک قاضی حکم داده است که ضروری نیست هیلاری کلینتون در مورد استفاده غیرمجاز از ایمیل شخصی‌اش برای تماس‌های کاری در دوره وزارت‌خارجه، شهادت رسمی و سوگندخورده بدهد و به جای آن باید یک پاسخ کتبی به دادگاه بدهد.
در آمریکا یک قاضی حکم داده است که ضروری نیست هیلاری کلینتون در مورد استفاده غیرمجاز از ایمیل شخصی‌اش برای تماس‌های کاری در دوره وزارت‌خارجه، شهادت رسمی و سوگندخورده بدهد و به جای آن باید یک پاسخ کتبی به دادگاه بدهد.