Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

وزیر دفاع ایران: استفاده روسیه از پایگاه همدان به مجلس ارتباطی ندارد

وزیر دفاع ایران درباره پایگاه نظامی همدان گفته است که استفاده هواپیماهای روسیه از پایگاه هوایی ایران در راستای همکاری‌های سه جانبه و به درخواست دولت سوریه انجام شده است و این موضوع ارتباطی به مجلس ایران ندارد.
وزیر دفاع ایران درباره پایگاه نظامی همدان گفته است که استفاده هواپیماهای روسیه از پایگاه هوایی ایران در راستای همکاری‌های سه جانبه و به درخواست دولت سوریه انجام شده است و این موضوع ارتباطی به مجلس ایران ندارد.