Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

روزنامه‌های تهران: قراردادهای نفتی، ‘لازم اما خطرناک’

روزنامه‌های امروز صبح تهران، با اشاره به جلسه علنی امروز مجلس برای بحث در مورد قراردادهای تازه نفتی که با مخالفت شدید تندروها روبرو شده در نفی و تایید این قراردادها نوشته اند در همان حال موضوع حضور هواپیماهای روسی در پایگاه های نظامی را هم مطرح کرده اند.
روزنامه‌های امروز صبح تهران، با اشاره به جلسه علنی امروز مجلس برای بحث در مورد قراردادهای تازه نفتی که با مخالفت شدید تندروها روبرو شده در نفی و تایید این قراردادها نوشته اند در همان حال موضوع حضور هواپیماهای روسی در پایگاه های نظامی را هم مطرح کرده اند.