Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

پادشاه مراکش خواستار رد اسلامگرایی افراطی شد

محمد ششم، پادشاه مراکش، از مراکشی‌هایی که در خارج از کشور زندگی می‌کنند خواسته است تا افراطی‌گری را رد کرده و از اسلام اهل مدارا حمایت کنند. شماری از شهروندان اروپایی مراکشی تبار در برخی از حملات تروریستی اخیر در شهرهای اروپا مشارکت داشته‌اند.
محمد ششم، پادشاه مراکش، از مراکشی‌هایی که در خارج از کشور زندگی می‌کنند خواسته است تا افراطی‌گری را رد کرده و از اسلام اهل مدارا حمایت کنند. شماری از شهروندان اروپایی مراکشی تبار در برخی از حملات تروریستی اخیر در شهرهای اروپا مشارکت داشته‌اند.