Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

همایش بین‌المللی مولانا در بلخ برگزار شد

همایش بین المللی مولانا جلال الدین محمد بلخی امروز در زادگاهش، بلخ برگزار شد. در این همایش روی اندیشه‌های انسانی مولانا تاکید شد و اشتراک کنندگان در آن گفتند که در جهان پر از آشوب امروز؛ ضرورت است که اندیشه‌های انسان‌دوستانه مولانا بر جسته شود.
همایش بین المللی مولانا جلال الدین محمد بلخی امروز در زادگاهش، بلخ برگزار شد. در این همایش روی اندیشه‌های انسانی مولانا تاکید شد و اشتراک کنندگان در آن گفتند که در جهان پر از آشوب امروز؛ ضرورت است که اندیشه‌های انسان‌دوستانه مولانا بر جسته شود.