Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

ارتش ترکیه مواضع داعش و کرد‌ها را در سوریه زیر آتش گرفت

از دیروز ارتش ترکیه توپ باران مناطق تحت کنترل داعش در جرابلس را آغاز کرده است. ترکیه می گوید هدف، باز کردن راهی برای رسیدن ۱۵۰۰ نیروی مسلح مورد حمایت ترکیه به جرابلس است.
از دیروز ارتش ترکیه توپ باران مناطق تحت کنترل داعش در جرابلس را آغاز کرده است. ترکیه می گوید هدف، باز کردن راهی برای رسیدن ۱۵۰۰ نیروی مسلح مورد حمایت ترکیه به جرابلس است.