Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

روزنامه های تهران؛ روس ها رفتند، جنگ کنسرت تمام نشد

روزنامه های امروز بدون هیچ تفسیر و تحلیلی سخنان سخنگوی وزیر خارجه ایران و سفیر روسیه در تهران را منعکس کرده اند که خبر داده اند هواپیماهای روسی «عجالتا» در پایان ماموریت هایشان ایران را ترک گفته اند.
روزنامه های امروز بدون هیچ تفسیر و تحلیلی سخنان سخنگوی وزیر خارجه ایران و سفیر روسیه در تهران را منعکس کرده اند که خبر داده اند هواپیماهای روسی «عجالتا» در پایان ماموریت هایشان ایران را ترک گفته اند.