Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

آلبوم عکس‌: زمین لرزه در مرکز ایتالیا

صبح روز چهارشنبه، ۳ شهریور (۲۴ اوت)، زمین لرزه‌ای به بزرگی ۶.۲ درجه در مناطق مرکزی ایتالیا روی داد و خسارات و تلفاتی را برجای گذاشت.
صبح روز چهارشنبه، ۳ شهریور (۲۴ اوت)، زمین لرزه‌ای به بزرگی ۶.۲ درجه در مناطق مرکزی ایتالیا روی داد و خسارات و تلفاتی را برجای گذاشت.