Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

جو بایدن: کردها باید به شرق فرات بازگردند

جو بایدن، معاون رئیس جمهور آمریکا که به آنکارا سفر کرده، از موضع ترکیه درباره نیروهای کرد سوریه حمایت کرد و گفت آمریکا برای این نیروها ‘کاملا روشن’ کرده است که باید به شرق فرات بازگردند. ترکیه عملیاتی را در خاک سوریه آغاز کرده است.
جو بایدن، معاون رئیس جمهور آمریکا که به آنکارا سفر کرده، از موضع ترکیه درباره نیروهای کرد سوریه حمایت کرد و گفت آمریکا برای این نیروها ‘کاملا روشن’ کرده است که باید به شرق فرات بازگردند. ترکیه عملیاتی را در خاک سوریه آغاز کرده است.