Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

مجلس ایران رای به حذف کارت سوخت داد

نمایندگان مجلس ایران موافقت کردند کارت سوخت حذف شود. این تصمیم در بخشی از اصلاح قانون بودجه سال ۹۵ گرفته شده و از امسال اجرایی می شود. با حذف کارت سوخت، سهمیه بندی هم حذف و بنزین عملا تک نرخی می شود.
نمایندگان مجلس ایران موافقت کردند کارت سوخت حذف شود. این تصمیم در بخشی از اصلاح قانون بودجه سال ۹۵ گرفته شده و از امسال اجرایی می شود. با حذف کارت سوخت، سهمیه بندی هم حذف و بنزین عملا تک نرخی می شود.