Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

حواشی المپیک ریو ۲۰۱۶؛ نظرات شما

نظر شما در مورد تغییر ملیت ورزشکاران و رقابت آن‌ها برای کشورهای دیگر چیست؟ فکر می‌کنید در مورد ورزش زنان بیش از این که به توانایی ورزشکاران توجه شود، در مورد جنسیتشان بحث می‌شود؟
نظر شما در مورد تغییر ملیت ورزشکاران و رقابت آن‌ها برای کشورهای دیگر چیست؟ فکر می‌کنید در مورد ورزش زنان بیش از این که به توانایی ورزشکاران توجه شود، در مورد جنسیتشان بحث می‌شود؟