Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

بازی ایران و آمریکا با آتش در آب‌های خلیج فارس

وزارت دفاع آمریکا می‌گوید یک ناوچۀ آمریکایی در خلیج ‌فارس پس از آن که چند قایق تندرو ایرانی به آن نزدیک شدند چند تیر هشدار شلیک کرده است. گزارش سینا علی نژاد و گفتگو با بهمن آقایی دیبا.
وزارت دفاع آمریکا می‌گوید یک ناوچۀ آمریکایی در خلیج ‌فارس پس از آن که چند قایق تندرو ایرانی به آن نزدیک شدند چند تیر هشدار شلیک کرده است. گزارش سینا علی نژاد و گفتگو با بهمن آقایی دیبا.