Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

ملی‌پوشان انگلستان، ذخیره‌ در تیم‌های مدعی قهرمانی لیگ برتر

در حالی که سم آلاردایس، سرمربی تیم ملی انگلستان باید فردا یکشنبه (۷ شهریور/۲۷ اوت) برای اولین بار فهرست بازیکنان این تیم را اعلام کند، آمار نشان می‌دهد که ملی‌پوشانی که در تیم‌های مدعی قهرمانی لیگ برتر بازی می‌کنند، بیشتر روی نیمکت هستند تا داخل زمین.
در حالی که سم آلاردایس، سرمربی تیم ملی انگلستان باید فردا یکشنبه (۷ شهریور/۲۷ اوت) برای اولین بار فهرست بازیکنان این تیم را اعلام کند، آمار نشان می‌دهد که ملی‌پوشانی که در تیم‌های مدعی قهرمانی لیگ برتر بازی می‌کنند، بیشتر روی نیمکت هستند تا داخل زمین.