Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

ادامه خروج ساکنان داریا و ‘هراس از بازداشت’ توسط نیروهای بشار اسد

امروز قرار است شمار بیشتری از ساکنان شهر داریا در سوریه از این شهر خارج شوند. خبرنگار بی‌بی‌سی در منطقه می‌گوید بعضی‌ها نگران هستند که نیروهای دولتی آنها را بازداشت کنند.
امروز قرار است شمار بیشتری از ساکنان شهر داریا در سوریه از این شهر خارج شوند. خبرنگار بی‌بی‌سی در منطقه می‌گوید بعضی‌ها نگران هستند که نیروهای دولتی آنها را بازداشت کنند.