Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

روزنامه‌های تهران، بخشش‌های نجومی شهرداری، جنجال کنسرت‌ها

روزنامه‌های امروز صبح تهران، یکشنبه ۷ شهریور در صفحات اول خود واکنش هاشمی رفسنجانی نسبت به انتشار نوار گفته های آیت الله منتظری را با اهمیت دیده و در صفحات اول خود نقل کرده اند که در دفاع از بینان گذار جمهوری اسلامی و فرزند وی سخن گفته است.
روزنامه‌های امروز صبح تهران، یکشنبه ۷ شهریور در صفحات اول خود واکنش هاشمی رفسنجانی نسبت به انتشار نوار گفته های آیت الله منتظری را با اهمیت دیده و در صفحات اول خود نقل کرده اند که در دفاع از بینان گذار جمهوری اسلامی و فرزند وی سخن گفته است.