Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

سایه فایل صوتی منتظری بر جناح‌بندی‌های سیاسی

با گذشت بیش از دو هفته از انتشار نوار صوتی آیت‌الله حسینعلی منتظری درباره اعدام‌های ۱۳۶۷ واکنش‌ها به آن ادامه دارد که جناح‌بندی‌های سنتی را بهم ریخته است. میز گرد با ایرج مصداقی و علی افشاری.
با گذشت بیش از دو هفته از انتشار نوار صوتی آیت‌الله حسینعلی منتظری درباره اعدام‌های ۱۳۶۷ واکنش‌ها به آن ادامه دارد که جناح‌بندی‌های سنتی را بهم ریخته است. میز گرد با ایرج مصداقی و علی افشاری.