Categories
سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

رویکرد دولت، تصمیم گیری خردمندانه بر مبنای ارزشها و منافع ملی است/ تا مردم را ولی نعمت خود ندانیم، موفق نخواهیم بود/ نظام اداری باید محصول محور باشد/ مردم را در طبقات و میزهای ادارات سرگردان نکنید؛ باید در یک نقطه به کار مردم رسیدگی شود/ امضاهای طلایی فساد آفرین است/ از کارمندان دولت قدردانی و دست کارگران و کشاورزان را می بوسم/سود وام مسکن اولی ها از امروز یک رقمی خواهد بود

رییس جمهوری در مراسم اختتامیه جشنواره شهید رجایی، دستیابی به اهداف را در گرو پایبندی به راه شهیدان رجایی و باهنر دانست و با تاکید بر اینکه تا مردم را ولی نعمت خود ندانیم، موفق نخواهیم بود، گفت: رویکرد دولت تدبیر و امید، تصمیم گیری دقیق و خردمندانه بر مبنای معیارهای دینی، اخلاقی و منافع ملی است.
رییس جمهوری در مراسم اختتامیه جشنواره شهید رجایی، دستیابی به اهداف را در گرو پایبندی به راه شهیدان رجایی و باهنر دانست و با تاکید بر اینکه تا مردم را ولی نعمت خود ندانیم، موفق نخواهیم بود، گفت: رویکرد دولت تدبیر و امید، تصمیم گیری دقیق و خردمندانه بر مبنای معیارهای دینی، اخلاقی و منافع ملی است.